Organizacja szkoleń – jak to się robi?

Artykuł jest adresowany głównie do osób, które w firmach organizują spotkania i imprezy dla pracowników firmy, szczególnie poza siedzibą firmy.

Zapraszamy do lektury artykułu „Jak zorganizować imprezę firmową?”, aby dowiedzieć się o organizacji imprez firmowych w ogóle. Tu poruszamy wątki specyficzne dla grupowych szkoleń pracowniczych. Czasami firmy organizują szkolenie stacjonarne, czyli szkolenia w miejscu pracy bądź nawet szkolenia online, ale częściej decydują się na wyjazd szkoleniowy. Przeglądają internet, chcą znaleźć odpowiednie miejsca szkoleniowe. Namawiamy, aby na tej liście znalazło się Pomorze Zachodnie i Szczecin. Eventy firmowe, w tym szkolenia można zorganizować w licznych obiektach w naszym regionie, które oferują wynajem sali konferencyjnej. Szczecin i okolice są atrakcyjnie turystycznie, więc po szkoleniu jest co robić. Zapraszamy do Pałacu Manowce położonego nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego!

Plan szkoleń w firmie

Nawet jeśli nie ma w firmie osoby, która zajmuje się szkoleniami pracowniczymi, powinien powstać plan szkolenia pracowników i kadry zarządzającej. Oczywiście pierwszym krokiem jest analiza potrzeb szkoleniowych. W tym celu wyznaczona osoba kontaktuje się z dyrekcją i szefami działów. Najlepszym narzędziem jest ankieta potrzeb szkoleniowych. Często analiza wyników ankiety ujawnia takie potrzeby szkoleniowe, których kierownictwo firmy się nie spodziewało. Może się okazać, że potrzebne są określone szkolenia dla handlowców albo szkolenia dla kadry kierowniczej z konkretnych tematów. Jeszcze raz warto podkreślić, że diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w firmie jest warunkiem przygotowania optymalnego planu szkoleń. niezbędne jest uzasadnienie celowości szkolenia, bo każde szkolenie wiąże się z kosztami.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych to podstawa dokumentu, który najczęściej określa się jako program szkoleniowy. Opisuje on wszystkie projekty szkoleniowe, które firma powinna zrealizować. Dla każdego szkolenia należy określić: cele szkolenia, profil szkolenia, konspekt szkolenia i inne kluczowe dane. Oczywiście, każdy menedżer może mieć swój pomysł na warsztaty czy inne formy szkolenia. Należy także zaplanować czy szkolenie będzie wewnętrzne, t.j. prowadzone przez menedżera lub specjalistę firmy czy zewnętrzne, czyli realizowane przez firmę szkoleniową, o czy piszemy niżej.

Jeśli planujesz szkolenie wewnętrzne, ważna rzeczą, którą musisz ustalić lub uzgodnić z prowadzącym jest forma szkolenia. Nie wszyscy prowadzący wiedzą jak prowadzić szkolenia, więc poproś, aby poznali podstawowe metody szkoleniowe przynajmniej dzięki lekturze internetu lub przez rozmowy z kolegami, którzy opanowali już prowadzenie szkoleń. Na warsztaty, szkolenia czy seminaria prowadzący musi przygotować materiały szkoleniowe. Przykłady takich materiałów to prezentacja szkoleniowa, którą prelegent będzie pokazywał czy ćwiczenia szkoleniowe dla uczestników.

Ten artykuł dotyczy szkoleń grupowych. Z zasady plan szkoleń nie dotyczy szkoleń indywidualnych, chyba że chodzi o kadrę menedżerską. Indywidualne szkolenia ustalane są pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym. Po takim uzgodnieniu, pracownik często składa wniosek o urlop szkoleniowy, który niektóre firmy określają jako podanie o urlop szkoleniowy. Czasami zawierana jest umowa szkoleniowa z pracownikiem.

depositphotos_437811572-stock-photo-cheerful-businesspeople-coffee-talking-advisor

Szkolenia w firmie

Wewnątrzfirmowe szkolenia można przeprowadzać w zakresie kompetencji, które ma zespół firmy. Najprostszym przykładem są szkolenia na temat produktów lub usług firmy, które prowadzi product manager lub brand manager dla nowych pracowników. Plan szkoleń nie dotyczy takich przypadków. Chodzi o nabycie nowej wiedzy lub rozwój kompetencji, a więc np. o szkolenia z marketingu czy dobre szkolenie z zarządzania projektami.

Rodzaje szkoleń pracowników zależą od ich pozycji w organizacji. Szkolenia dla kierowników oczywiście nie uczą jak zostać menedżerem i co robi menedżer, lecz rozwijają kompetencje menedżerskie. Planując szkolenia, warto zadbać o ciekawe szkolenia dla pracowników szeregowych. Zawsze zainteresowaniem cieszą się szkolenia z kompetencji miękkich, w tym szkolenia z komunikacji. Jeśli firma ma u siebie odpowiedniego specjalistę, może in przeprowadzać obowiązkowe szkolenia bhp dla pracowników. Przy okazji szkolenia wyjazdowego, warto dołożyć do programu szkolenie z pierwszej pomocy, bo jest atrakcją imprezy, a uczestnik szkolenia doceni je, gdy będzie musiał udzielić pierwszej pomocy.

Warto pamiętać, że rolę szkoleniową mają także prezentacje, które nie są szkoleniami sensu stricto. Project manager (menedżer projektu) lub business development manager może przedstawić nowy projekt, nad którym pracuje. Sales manager (menedżer sprzedaży) albo key account manager pochwalą się wynikami sprzedaży za ostatni kwartał. Marketing manager lub advertising manager opowie o zaplanowanej kampanii reklamowej na zbliżający się sezon sprzedaży. Niektórzy pracownicy mogą nabywać umiejętności menedżerskie obserwując doświadczonych menedżerów w działaniu.

depositphotos_469515274-stock-photo-cheerful-businesswoman-paper-folder-sitting

Wybór firmy szkoleniowej

Kluczowe dla rozwoju firmy jest korzystanie ze szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe w Polsce. Pierwszym zadaniem jest wybór takiej firmy lub firm, które pozwolą zrealizować plan szkoleń przedsiębiorstwa. Ten plan określa jakie szkolenia warto zrobić. Polska branża szkoleniowa liczy kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Krajowy rejestr instytucji szkoleniowych (RIS) zawiera dane około piętnastu tysięcy firm i innych organizacji. Wynika z tego, że baza usług szkoleniowych jest na tyle szeroka, że jest z czego wybierać. Szukając firm, sprawdź czy działalność szkoleniowo metodyczna jest podstawową działalnością firmy. Niektóre firmy prezentują w internecie pełną ofertę szkoleniową. Ich platforma szkoleniowa zawiera wyczerpujące informacje o dostępnych kursach.

Nie dajmy się uwieść tej masie firm szkoleniowych, bo bardziej niż ilość liczy się jakość. Warto znaleźć w sieci ranking firm szkoleniowych, bo choć można postawić na największe firmy szkoleniowe w Polsce, to najlepiej postawić na najlepsze. Należy przejrzeć oferty szkoleniowe wybranych firm i zawrzeć umowy szkoleniowe z tymi, które wydają się najbardziej odpowiednie. Jeśli masz w zespole cudzoziemców, upewnij się czy firma może przeprowadzić szkolenie po angielsku. Umowa szkoleniowa powinna zawierać zapis na ten temat.

depositphotos_11311122-stock-photo-business-seminar

Program szkolenia

W tym artykule piszemy o takich szkoleniach, które firmy szkoleniowe realizują w siedzibie klienta albo w obiekcie wynajętym przez ciebie na szkolenie, a nie chodzi tu o szkolenie w siedzibie firmy szkoleniowej lub szkolenie online. Wybierając firmę szkoleniową musisz ustalić czy wykonują szkolenia w taki sposób. Kreatywne centrum szkoleniowe dostosuje program szkoleń do przygotowanego przez ciebie wcześniej planu szkoleń. Być może firma szkoleniowa będzie chciała spojrzeć na twoje badanie potrzeb szkoleniowych w firmie, aby ocenić czy jego efektem jest właściwa diagnoza potrzeb szkoleniowych. Przedstaw im opracowany przez ciebie formularz potrzeb szkoleniowych. Dla każdego zaplanowanego szkolenia przygotuje konspekt szkoleniowy, a w nim m.in.: cele szkoleniowe, formy szkoleniowe, metody szkolenia, narzędzia szkoleniowe i techniki szkoleniowe.

Oczywiście, ocena szkolenia jest możliwa dopiero po jego przeprowadzeniu. Zastosowana metodyka szkoleń, przygotowany przez firmę skrypt szkoleniowy czy pokazane filmy szkoleniowe i wszystkie inne elementy nie mają znaczenia, jeśli efekt szkolenia jest równie marny jak opinia o szkoleniu ze strony jego uczestników. Nie można jednak oceniać pochopnie. Ewaluacja szkolenia powinna polegać na tym, że do uczestników wysyłana jest ankieta szkoleniowa i dopiero na tej podstawie można ocenić szkolenie, a w ślad za tym firmę szkoleniową.

depositphotos_212123966-stock-photo-smiling-asian-businesswoman-pointing-flipchart

Rodzaje szkoleń

Firmy szkoleniowe oferują różne formy szkoleń. To mogą być kursy szkoleniowe online lub stacjonarne (czyli seria szkoleń), warsztaty szkoleniowe, gry szkoleniowe itp. Jednym z formatów jest konferencja szkoleniowa, w której mogą uczestniczyć pracownicy różnych firm. Jeśli chodzi o tematykę, najbardziej popularne są szkolenia sprzedaży, często określane jako szkolenia handlowe, a także szkolenia miękkie dotyczące np. komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów, czy umiejętności negocjacji. Dla kadry zarządzającej firmy często wybierają kurs menedżerski czy krótsze szkolenie menadżerskie o określonej tematyce. Przekazują one niezbędną wiedzę, ale także kształtują cechy dobrego menedżera. Warto wspomnieć, że wiele przedsiębiorstw zamawia szkolenie bhp dla pracowników w wyspecjalizowanych firmach szkoleniowych. Najczęściej są to szkolenia bhp online.