Histora Pałacu Manowce

Pałac Manowce w Trzebieradzu (do 1945 roku – Haffhorst) został zbudowany w neoklasycystycznym stylu na początku XX wieku, prawdopodobnie według projektu Theodora Blessa. Inwestorem i pierwszym właścicielem był Georg Wegner, naczelny lekarz i dyrektor szpitala na Pomorzanach w Szczecinie (do 1945 roku – Pommerensdorf). Wcześniej, od 1754 roku w tym miejscu działała smolarnia, a następnie – także skład drewna oraz miejsce jego załadunku i spławiania.

foto_historia_pop_new

W 1923 roku nieruchomość nabył Eduard Silbernagel. Sprzedał ją w roku 1941 Narodowosocjalistycznej Ludowej Opiece Społecznej (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – NSV), która przeznaczyła pałac na ośrodek szkoleniowy dla działaczy partyjnych (niem. Gauschule), a pozostałe budynki na dom dla matek (niem. Mutterheim). W czasie II wojny światowej nieruchomość nie została zniszczona. Pod koniec kwietnia 1945 roku zajęły ją wojska radzieckie, a w tym samym roku utworzono tu placówkę Wojsk Ochrony Pogranicza.

Od końca lat 40. do początku lat 90. XX wieku pałac był wykorzystywany do celów wypoczynkowych, początkowo przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a następnie jako ośrodek kolonijny władz administracyjnych Warszawy. W latach 90. nieruchomość została zakupiona przez prywatnego inwestora, który rozpoczął przebudowę pałacu i pozostałych budynków, ale porzucił tę inwestycję. Pałac i park zostały niedawno nabyte przez nowego właściciela, który przywrócił im dawną świetność.

Zapraszamy do pobrania książki o Manowcach.

PDF   /   EPUB   /   MOBI